Znajdź mieszkanie

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez LC Corp S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") na podstawie Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012.
Wykaz informacji bieżących przekazywanych przez LC Corp S.A. do publicznej wiadomości
w 2012 r.