Znajdź mieszkanie

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 roku