Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Organem nadzorującym jest Rada Nadzorcza składająca się zgodnie ze Statutem Spółki z 5-7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Remigiusz Baliński

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Gransort

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Korczyński

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Michał Hulbój

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Małyska

Zobacz pełny biogram

Akcjonariat

Statuty i regulaminy

Kariera