Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Organem nadzorującym jest Rada Nadzorcza składająca się zgodnie ze Statutem Spółki z 5-7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Czarnecki

Zobacz pełny biogram

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Błażejewski

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Remigiusz Baliński

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Dorenda

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Gransort

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Korczyński

Zobacz pełny biogram

Akcjonariat

Statuty i regulaminy

Kariera