ClickCease
Znajdź mieszkanie

Grzegorz Grabowicz

Grzegorz Grabowicz posiada wykształcenie wyższe. W 1998 roku ukończył Uniwersytet Łódzki, na wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość uzyskując Dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu. W roku 2010 ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Ponadto Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta (nr legitymacji 10045). Grzegorz Grabowicz zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998 – 2003 pracował w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcje kontrolera finansowego w Magellan S.A., w latach 2004 – 2017 dyrektor finansowy w Magellan S.A. i wiceprezes Zarządu w Magellan S.A. W latach 2010 – 2013 Prezes Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007 - 2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013 - 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Pan Grzegorz Grabowicz od 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat