Znajdź mieszkanie

Notowania

Komunikaty giełdowe

Kalendarium

Walne zgromadzenie

Dywidendy

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.  podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

1. Wysokość dywidendy: 80.560.495,98 zł
2. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,18 zł
3. Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje
4. Dzień dywidendy: 6 maja 2016 r.
5. Termin wypłaty dywidendy: 20 maja 2016 r.

Ład korporacyjny

Pozostałe