Znajdź mieszkanie

Notowania

Komunikaty giełdowe

Prezentacje

Kalendarium

Walne zgromadzenie

Dywidendy

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.  podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

  1. Wysokość dywidendy: 31.329.081,77 zł
  2. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,07 zł
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje
  4. Dzień dywidendy: 25 lipca 2017 r.
  5. Termin wypłaty dywidendy: 8 sierpnia 2017 r.

 

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.  podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

  1. Wysokość dywidendy: 80.560.495,98 zł
  2. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,18 zł
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje
  4. Dzień dywidendy: 6 maja 2016 r.
  5. Termin wypłaty dywidendy: 20 maja 2016 r.

 

 

Ład korporacyjny

Pozostałe