Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Akcjonariat


 
 liczba udziałów
Nazwa%Szt.
PZU OFE Złota Jesień15,1767 908 000
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne
poprzez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
14,1363 226 784
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.13,3759 829 016
Aviva OFE AVIVA BZ WBK10,2245 750 000
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny5,9326 543 080 
Inni akcjonariusze41,18184 301 431
 100%447 558 311
Akcjonariusze LC Corp S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki. Stan na 2018-01-24 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta). Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł
 

Statuty i regulaminy

Kariera