Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Akcjonariat


 
 liczba udziałów
Nazwa%Szt.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny18,2281 530 228
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”17,2577 195 648
Aviva OFE AVIVA BZ WBK11,6552 121 000
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny6,3828 546 601
Inni akcjonariusze46,51208 164 834
 100%447 558 311
Akcjonariusze LC Corp S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki.
Stan na 2018-10-16 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta).
Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł
 
 

Statuty i regulaminy

Kariera