Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Akcjonariat


 
 liczba udziałów
Nazwa%Szt.
PZU OFE Złota Jesień14,8266 319 036
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.13,1458 812 526
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne
poprzez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
12,0353 850 228
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych6,9331 010 050
Aviva OFE AVIVA BZ WBK6,7530 200 000
Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny5,1523 043 080
Inni akcjonariusze41,18184 323 391
 100%447 558 311
Akcjonariusze LC Corp S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki. Stan na 2017-09-21 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta). Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł
 

Statuty i regulaminy

Kariera