Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Akcjonariat


 
 liczba udziałów
Nazwa%Szt.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny18,2281 530 228
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”15,6570 060 000
Aviva OFE AVIVA BZ WBK11,1349 800 000
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny5,9326 543 080 
Inni akcjonariusze49,07219 625 003
 100%447 558 311
Akcjonariusze LC Corp S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki. Stan na 2018-09-10 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta). Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł
 

Statuty i regulaminy

Kariera