Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Akcjonariat


 
 liczba udziałów
Nazwa%Szt.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny18,2281 530 228
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”17,2577 195 648
Aviva OFE AVIVA BZ WBK11,6552 121 000
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny7,7134 528 295
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny6,3828 546 601
Inni akcjonariusze38,79173 636 539
 100%447 558 311
Akcjonariusze LC Corp S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki.
Stan na 2019-03-07 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta).
Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł
 
 

Statuty i regulaminy

Kariera

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat